Tag Archives: Daftar rujukan

Cara Merujuk dan Menulis Daftar Rujukan Pada Penulisan Karya Ilmiah

Cara Merujuk Perujukan dilakukan dengan menggunakan dan tahun di antara tanda kurung. Jika dua penulis, perujukan dilakukan dengan carar menyebut nama akhir kedua penulis. Jika penilisnya lebih dari  dua orang penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama penulis pertama dari penulis tersebut, kemudian diikuti dengan dkk (dan kawan-kawan) atau et al. (et alili).  Pilih salah… Read More »