Sejarah Asal Usul Abjad Diciptakan

By | 19/09/2014
Sejarah Asal Usul Abjad Diciptakan – AsikBelajar.Com.  Abjad adalah sekumpulan huruf yang dipakai untuk menuliskan suatu bahasa.  Huruf-huruf itu disusun dalam urutan tertentu. Setiap huruf melambangkan sebuah bunyi.Beribu-ribu tahun yang lalu tidak ada huruf. Untuk menyatakan pikiran dan gagasannya, manusia membuat gambar. Mulanya gambar-gambar itu sederhana dan dapat dipahami oleh hampir semua orang. Kata mata dilukiskan dengan gambar mata.

Kemudian, gambar menjadi lambang suatu gagasan. Gambar mata mungkin berarti “melihat”. Orang-orang Cina, Mesin, dan Babilonia membuat tulisan gambar yang amat rumit. Tidaklah mudah menulis dengan gambar. Untuk dapat mengungkapkan pikiran yang lengkap, penulis harus mengingat-ingat sekitar 600 lambang.

Abjad pertama diciptakan oleh orang Funisia.  Untuk tiap bunyi dalam bahasanya, mereka memakai sebuah lambang. Lambang-lambang ini kemudian dipakai oleh orang Yunani, yang menamakan huruf pertama dan kedua alpha dan beta. Kata “alphabet” yang berarti abjad berasal dari kedua kata tersebut. Orang Romawi memakai abjad Yunani dan mengadakan perubahan-perubahan serta menambah beberapa huruf. Abjad ini kemudian menjadi apa yang kita sekarang.

Abjad Yunani, Ibrani, dan Rusia adalah contoh macam-macam abjad.

Asal Mula Abjad

Sumber:
Anonim, 1983. Disney’s Ensiklopediku Yang Pertama. PT. Widyadara, Jakarta. Buku-1 Hal. 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *